Roumain

Liceul Nicolas Bremontier propune o ofertă educațională coerentă şi diversificată, de la clase de liceu până la licență (3 ani) :

Învățământ general

Învățământ tehnologic

Învățământ profesional

Învățământ superior (BTS - brevet de tehnician superior, CPGE - clasă de pregătire pentru admiterea în Şcoli Superioare de Comerț, licență profesională)

Formare continuă în cadrul GRETA Bordeaux

 

Liceul colaborează cu Universitățile din Bordeaux pentru următoarele programe profesionale :

Cu Universitatea Bordeaux Michel de Montaigne : licență profesională în domeniul comerţului internațional

Cu Universitatea Bordeaux : clasă de pregatire pentru admiterea în Şcoli Superioare de Comerț (CPGE) post-BTS (Brevet de tehnician superior) sau DUT (Diplomă universitară tehnologică)

Liceul colaborează de asemenea cu diverse organisme profesionale precum : CCEF (Corpul Consilierilor de Comerț Exterior din Franţa) sau AGEFA PME PMI (Asociaţia de gestionare a pregătirii în alternanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii si pentru industriile mici şi mijlocii)

Liceul face parte din rețeaua europeană NETINVET care reuneşte instituții din diverse țări ce pregătesc  studenți în domeniul comerțului internațional.

Liceul este titular al cartei Erasmus+ 2014 – 2020 care permite trimiterea studenților să efectueze stagii în străinătate.

Proiectul instituției pune accentul pe deschiderea către internaţional. În acest scop, liceul valorizează schimburile cu instituții din străinatate sub diverse forme : internet, videoconferințe, excursii şi schimburi şcolare.

Sperăm că site-ul nostru vă va permite sa cunoaşteți mai bine liceul Nicolas Brémontier şi activitățile pe care le desfăşoară.

 

Director

Gérard FILIPUZZI